Leasing pracowniczy

Oferujemy unikalny w Polsce leasing pracowniczy branż inżynierskich i specjalistycznych

Vivalo sp. z o.o. wprowadziło na polski rynek unikalną ofertę leasingu pracowniczego skierowaną do firm z branż inżynierskich i pokrewnych. Dzięki połączeniu doświadczenia w realizacji projektów infrastrukturalnych jesteśmy w stanie zapewni najlepszych specjalistów dla Państwa inwestycji.

Leasing pracowniczy zapewnia elastyczność niezbędną do dostosowania się do zmieniających się potrzeb biznesowych w otoczeniu Klienta, takich jak zmiana popytu, krótszy termin realizacji zamówień i sezonowość świadczeń usług.

Inne kategorie:

Outsourcing

Doradztwo HR

Zapytaj o ofertę:

Skontaktuj się z nami!

Dlaczego leasing pracowniczy może być najlepszym rozwiązaniem dla Twojej firmy?

Dostęp do najlepszej kadry

Dostęp do najlepszej kadry

Specjalistyczny system selekcji oraz dogłębna znajomość rynku zapewnia naszym Klientom dostęp do najlepszych specjalistów w branży inżynierskiej.

Dostęp do najlepszego kadry inżynierskiej to gwarancja sukcesu Państwa projektów. Usługę wynajmu zleceniobiorców polecamy, jeśli zachodzi potrzeba czasowego zatrudnienia fachowców o specjalistycznych kwalifikacjach. Zapewniamy wyszkolonych inżynierów i kadrę pomocniczą – bez zbędnych formalności i dodatkowych kosztów, związanych z rozliczaniem wynagrodzeń czy rekrutacją.

Optymalizacja kosztów

Optymalizacja kosztów

Leasing pracowniczy to optymalizacja kosztów prowadzenia firmy i realizacji projektów

Nasze rozwiązania umożliwiają ograniczenie kosztów działalności dzięki:
– eliminacji nakładów na rekrutację i selekcję,
– przeniesieniu obowiązków i związanych z tym kosztów obsługi administracyjnej na Vivalo,
– zmniejszeniu kosztów godzin nadliczbowych,
– likwidacji kosztów związanych z rotacją pracowników,
– eliminacji kosztów odpraw i długich okresów wypowiedzeń.

Wzrost bezpieczeństwa

Wzrost bezpieczeństwa

Wzrost bezpieczeństwa prowadzenia działalności dzięki przeniesieniu na Vivalo odpowiedzialności i zobowiązań publiczno-prawnych wobec urzędów państwowych i instytucji

Wzrost bezpieczeństwa Państwa projektów realizowany jest poprzez:
– przejęcie przez Vivalo obowiązków jak i ryzyk związanych z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników,
– szybką reakcję agencji na potrzeby organizacji związanych z redukcją czy zwiększeniem produkcji,
– redukcję ryzyka posiadania zbyt rozbudowanej kadry pracowniczej.

Usprawnienie operacyjne

Usprawnienie operacyjne przedsiębiorstwa

Nasz dedykowany zespół projektowy dba o dobrą komunikację w trójstronnym układzie oraz odpowiada za realizację najbardziej wymagających zleceń

Zapewniamy usprawnienie operacyjne działalności Państwa organizacji dzięki:
– wyszkolonym pracownikom na czas absencji i innych nieobecności,
– przeniesieniu obowiązku nadzoru nad badaniami lekarskimi, urlopami na Vivalo,
– przejęciu przez naszą firmę procesów rozliczeń z pracownikami (telefony służbowe, samochody, delegacje).

ZAUFALI NAM: