Wsparcie merytoryczne i techniczne GDDKiA

W ramach projektu świadczymy wsparcie merytoryczne i techniczne komórek organizacyjnych GDDKiA Oddział w Warszawie przy obsłudze realizowanych zadań realizowanych z budżetu Państwa oraz współfinansowanych ze środków POIiŚ.

Lokalizacja:

Powiązane projekty