Wsparcie merytoryczne laboratorium GDDKiA Warszawa

W ramach projektu świadczymy wsparcie merytoryczne w zakresie badań laboratoryjnych w ramach realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ. Nasza kadra odpowiedzialna jest za:

1) Przygotowywanie danych do Miesięcznego Monitoringu Zapewnienia Jakości na realizowanych zadaniach,
2) Wprowadzanie wyników badań do Miesięcznego Monitoringu Zapewnienia Jakości w celu oceny statystycznej jakości robót realizowanych na kontraktach POIiŚ,
3) Tworzenie zestawień, analiza wyników badań,
4) Pobieranie próbek w terenie,
5) Ewidencja i rejestracja próbek przeznaczonych do badań,
6) Przygotowywanie próbek laboratoryjnych do badań,
7) Wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów w siedzibie Wydziału Technologii i w terenie,
8) Opracowywanie sprawozdań z wykonanych badań.

Usługa świadczona jest na terenie województwa mazowieckiego.

Lokalizacja:

Powiązane projekty