KONCEPCJA TUNELU POD TORAMI PKP W PRUSZKOWIE

Projekt zakładał opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja będzie realizowana w ramach przebudowy linii kolejowej nr 447 i składać się będzie z:

-tunelu pod ulicą 30 Pułku Legii Akademickiej i pod przedłużeniem ul. Stefana Bryły do ul. Południowej
-łącznika pomiędzy ul. Działkową, a ul. Gomulińskiego.

Wzdłuż wszystkich ulic zrealizowane będą chodniki i ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe.

Lokalizacja: