Sample project 1

bridge pillars on the blue sky

Projekt techniczny przebudowy dróg i skrzyżowań na terenie miasta Białogard umożliwił realizację transportu elementów elektrowni  wiatrowych.

Zakres opracowania obejmował:

  • Analizy przejezdności
  • Projekt techniczny przebudowy ulicy Kołobrzeskiej (droga wojewódzka nr 631) i skrzyżowania ul. Kołobrzeskiej i ul. Połczyńskiej
  • Projekt techniczny przebudowy kolizji
  • Projekt czasowej organizacji ruchu

Lokalizacja: